18. Skadedjur i kummin (kummingallkvalster, bladlöss, stinkfly) | Caraway Finland Skip to main content

18. Skadedjur i kummin (kummingallkvalster, bladlöss, stinkfly)

Kummingallkvalster (Aceria carvi) är bara 0,2 mm stort och övervintrar i kumminets bladskott. Den förökar sig snabbt och kan producera flera generationer under en sommar. Dess skador är lätt att upptäcka då blommorna blir ljusröda och blomkålsaktiga. Därefter torkar blommorna och fröbild- ningen uteblir. Kvalstret kan förorsaka märkbara skördeminskningar men dess förekomst varierar kraftigt från år till år. På senare år har den förekommit bara sporadiskt. Några kemiska bekämpnings- medel finns inte för närvarande.

Bladlöss (Aphidoidea) förekommer sällan i kummin. Lössen suger näring ur kumminplantan vilket leder till att den “vissnar” och inte längre kan producera frön. Kan bekämpas med Karate Zeon/ Hallmark Zeon men en sen bekämpning rekommenderas ändå inte eftersom risken för bekämpnings- rester i kummin är stor.

Stinkfly (Lygus pratensis) förekommer också mycket sällan i kummin. Kan likaså bekämpas med Karate Zeon/Hallmark Zeon men en sen bekämpning rekommenderas ändå inte eftersom risken för be- kämpningsrester i kummin är stor.

Kuva
Avena