16. Problemogräs (tistel) | Caraway Finland Skip to main content

16. Problemogräs (tistel)

Matrigon 72 SG kan användas mot tistel på sensommaren under insåningsåret. Det kan även använ- das under skördeåren efter tröskning men då är det tveksamt om effekten är tillräcklig mot tistlar. Eftersom Matrigon är helt bladverkande bör en avmejning utföras av tistelblommor och – knoppar 1-2 veckor före Matrigon-besprutning. På det viset koncentras tistelns energi till bladen och effekten förbättras. Kummin bör vara i 7-bladsstadie då besprutningen görs. Temperaturen i besprutnings- ögonblicket bör vara minst 12 grader men gärna närmare 20 grader.