fbpx News | Caraway Finland Skip to main content

Aktuellt

23.09.2020

I så fall hinner du ännu! Man har nämligen utlovat varmt väder till veckoslutet. Då passar det utmärkt att bespruta Matrigon eftersom temperaturen är en viktig faktor för att lyckas med Matrigon. Därför rekommenderas att besprutningen görs på förmiddagen/dagen när det är minst 12 grader varmt.

10.09.2020

Välkommen på fältdag till Närpes!

Tidpunkt: Tisdag 15.9.2020 kl. 13 (samma program på finska kl.10)

Plats: Närpesvägen 200, 64230 NÄRPES (mittemot Lidl, Tegelbruksvägen 2)

Program:

07.09.2020

Kumminodling är lönsamt- det bevisades genom 1:a plats i tävlingen Viljelymestari 2019

04.09.2020

Årets kumminskörd blev inte den bästa möjliga. De bästa skördarna har i år gett 1.500 kg/ha men ofta har de rört sig kring 500–1000 kg/ha. Eller så har det misslyckats helt. Men så har inte omständigheterna varit de bästa möjliga i år. Det började med en misslyckad övervintring på många orter.

28.08.2020

Caraway Finland har i drygt 10 års tid samarbetat med Berner kring försöksodlingar med kummin. Försöken har fortsatt i år med både försöksrutor som har tröskats och sådana som har såtts in.

12.08.2020

Kummintröskningen har startat, åtminstone i södra Finland. I Borgå-området tröskades kummin redan för drygt en vecka sedan men i Österbotten har bara någon börjat. I måndags 10.8 levererades det första kummin-partiet till Caraway Finland. Det hade tröskats i Kimito.

05.06.2020

Senaste nytt om kumminmalen (16.6.2020)

02.06.2020

Många har redan sått in årets kummin medan andra håller på som bäst. Kummin kan sås både under maj och juni månad t.o.m. ända till midsommar.  Men om man har för avsikt att göra en bekämpning med Matrigon på hösten, rekommenderas att kummin sås senast i början av juni.

18.05.2020

Den finska lantbrukstidskriften Käytännön Maamies brukar med jämna mellanrum ordna skördetävlingar i Finland. Vem som helst kan delta och i år är det de som odlar kummin och vårvete som kan pröva lyckan. Det är första gången som KM har med kummin i programmet.

15.05.2020

Så här långt ser det positivt ut med de kumminplantor som ska ge skörd i år. Den milda vintern har medfört att tjäle har förekommit sparsamt och det har i sin tur gjort att kummin inte har behövt stå i vatten när det har börjat växa.

07.04.2020

Det väderleksmässigt konstiga året framskrider och det börjar bli dags att tänka på gödslingen av kummin. För att undvika att man gör spår i åkern är det viktigt att åkern bär traktorn.