fbpx Ajankohtaista | Caraway Finland Skip to main content

Aktuellt

21.12.2020

I år har vi på Caraway Finland valt att inte sända ut några julkort, utan istället donera pysselpåsar till barnavdelningar vid Vasa Centralsjukhus samt Åbo Universitetscentralsjukhus via Barnsligt rf.

13.10.2020

Vi kommer nu fr.o.m. i höst att förnya kumminodlingskontraktet.

23.09.2020

I så fall hinner du ännu! Man har nämligen utlovat varmt väder till veckoslutet. Då passar det utmärkt att bespruta Matrigon eftersom temperaturen är en viktig faktor för att lyckas med Matrigon. Därför rekommenderas att besprutningen görs på förmiddagen/dagen när det är minst 12 grader varmt.

10.09.2020

Välkommen på fältdag till Närpes!

Tidpunkt: Tisdag 15.9.2020 kl. 13 (samma program på finska kl.10)

Plats: Närpesvägen 200, 64230 NÄRPES (mittemot Lidl, Tegelbruksvägen 2)

Program:

07.09.2020

Kumminodling är lönsamt- det bevisades genom 1:a plats i tävlingen Viljelymestari 2019

04.09.2020

Årets kumminskörd blev inte den bästa möjliga. De bästa skördarna har i år gett 1.500 kg/ha men ofta har de rört sig kring 500–1000 kg/ha. Eller så har det misslyckats helt. Men så har inte omständigheterna varit de bästa möjliga i år. Det började med en misslyckad övervintring på många orter.

28.08.2020

Caraway Finland har i drygt 10 års tid samarbetat med Berner kring försöksodlingar med kummin. Försöken har fortsatt i år med både försöksrutor som har tröskats och sådana som har såtts in.

12.08.2020

Kummintröskningen har startat, åtminstone i södra Finland. I Borgå-området tröskades kummin redan för drygt en vecka sedan men i Österbotten har bara någon börjat. I måndags 10.8 levererades det första kummin-partiet till Caraway Finland. Det hade tröskats i Kimito.

05.06.2020

Senaste nytt om kumminmalen (16.6.2020)

02.06.2020

Många har redan sått in årets kummin medan andra håller på som bäst. Kummin kan sås både under maj och juni månad t.o.m. ända till midsommar.  Men om man har för avsikt att göra en bekämpning med Matrigon på hösten, rekommenderas att kummin sås senast i början av juni.