6. Utsädesmängd | Caraway Finland Skip to main content

6. Utsädesmängd

Utsädesmängden är ca 15 kg/ha, beroende av grobarhet, önskad täthet och tusenkornsvikt.

2
Rekommenderad såtäthet är 350- 450 grobara frön /m . Tusenkornsvikten är vanligtvis 3 gram.

Utsädesmängden kan beräknas med följande formel: såtäthet st/m2 x tusenkornvikt g grobarhet %

För att bestämma en exakt utsädesmängd rekommenderas att vridprov utförs. Forskning har visat att en lägre utsädesmängd höjer den årliga kumminskörden men på färre år. Med högre utsädesmängd kan kummin skördas fler antal år men ger lägre skörd per år.