Förord | Caraway Finland Skip to main content

Förord

Kumminodlingen etablerar sig alltmer i Finland och under åren 2018 och 2019 odlades kummin på 27.700 ha respektive 24.200 ha. Allt kummin, förutom 1 %, säljs på export till ett 40-tal länder i form av hel-, mald-, eller steriliserad kummin eller i form av kumminolja. Finland står för hela 28 % av världens kumminproduktion.

Det är inte svårt att odla kummin. Men det kräver större omsorg än t.ex. spannmålsodling. Det finns förutsättningar för en lyckad kumminodling om man följer våra odlingsrekommendationer. Fördelen med att man sätter in kummin i växtföljden på den egna gården är:

1. Att samma maskiner som för spannmålsodling kan användas.
2. Jämnar ut arbetstoppar (kummin sås efter spannmål men tröskas tidigare). 3. Mångårig växt =mindre arbetstimmar och lägre maskinkostnad.
4. Kräver mindre mindre utrymme (volymer).
5. Bra förfruktsvärde (passar utmärkt i växtföljden med t.ex. spannmål).

Kumminets egenskaper som förväxt är förträffliga eftersom den:

1. Luckrar upp jorden tack vare dess djupa pålrot.
2. Förebygger markpackning.
3. Ger kvävetillskott tack vare luckringen.
4. Förbättrar humusbalansen tack vare stor växtmassa (roten främst). 5. Bryter andra växters sjukdomskedja.

6. Gynnar mikroblivet i marken.

Kummin är även en klimatvänlig växt genom att den är kolbindande. Enligt VTT:s studier från 24.1.2020 binder en tre-årig kumminodling 2,2 gånger mera kol per hektar till marken än vad en tre-årig spannmålsodling gör. Orsaken till det är främst 2 saker: Att kummin producerar en stor rotmassa och att den är flerårig.

Tack vare ett intensivt utvecklingsarbete i samarbete med bl.a. Viljelijän Avena Berner och Luke finns numera bekämpningsmedel som fungerar mot ogräs. Därtill finns användningsmängder och besprut- ningstidpunkter utprovade.

Utvecklingsarbetet avstannar inte utan fortsätter oavbrutet. Vi informerar med jämna mellanrum om nyheter kring kumminodlingen på vår hemsida: www.carawayfinland.fi

Gå in där och bekanta dig!

Närpes i april 2020 Caraway Finland Ab
Dan Kjällberg, fabrikschef Karosserivägen 1
64230 NÄRPES 050-4440524/ 06-2243660 
info [at] carawayfinland.fi