1. Vilken typ av växt är kummin ? | Caraway Finland Skip to main content

1. Vilken typ av växt är kummin ?

Kummin (Carum carvi) är släkt med moroten och hör till familjen flockblomstriga. Kummin bildar inte blomma det första året utan bildar enbart en stark huvudrot. De plantor som bildar tillräckligt tjock rot (minst 5 mm tjock) på hösten, blommar och ger skörd följande år. Kumminplantan är inte känslig för köldgrader, däremot nog i blomningsskedet. Kummin ger således ingen skörd första året (insåningsåret).

Under skördeåret börjar kumminplantan växa snabbt på våren. Blomningen sker före midsommar. Det innebär att kummin är skördemoget redan under första halvan av augusti. Frön från sidoskotten mognar lite senare än huvudfröna. Den huvudsakliga skörden kommer dock från sidoskotten. Kummin övervintrar och producerar skörd även långt upp i norra Finland.

Tidigare brukade kummin drösa lätt men numera odlas sorter som Rekord och Prochan, vilka inte drösar. Det betyder att man inte behöver skynda med tröskningen. Kummin lägger sig sällan. Kumminplantan dör efter att den gett skörd. Kummin kan ändå skördas flera år efter varandra eftersom en del av plantorna inte bildar tillräcklig rottjocklek under insåningsåret. Dessa plantor fortsätter att utvecklas och ger skörd under följande år. Därför har mängden utsäde och täthet betydelse för hur många år kummin kan skördas.

Kumminets trumfkort är den aromrika oljan. Oljehalten är vanligtvis mellan 2-4 %. Kummin används mest som krydda inom livsmedelsindustrin i bröd eller drycker. Kummin av andra klass destilleras till kumminolja. Den används inom kosmetik- och läkemedelsindustrin.

Kummin som odlas i Finland kan mycket väl konkurrera med andra länder beträffande skördemängd och oljehalt. Medelskörden är vanligtvis 500 – 1000 kg/ha. I bästa fall har t.o.m skördar mot 3000 kg/ ha noterats. Skördemängden kan växla stort från år till år.

Kuva
Kummin rot

Kummin bildar en kraftig rot som förbättrar markstrukturen. Den kan t.o.m. bli 30 cm lång.