2. Hurudant skifte passar för kummin? | Caraway Finland Skip to main content

2. Hurudant skifte passar för kummin?

Kummin trivs bäst på ett välkalkat och väldränerat skifte. Försök i mån av möjlighet att undvika svackor i skiftet. Kumminplantor som lämnar att stå i vattensamlingar drabbas av syrebrist och dör om inte vattnet fås bort i tid.

Försök att hitta ett skifte med sparsam ogräsförekomst. De svåraste ogräsen i kummin är baldersbrå och tistel. Man kan redan föregående år påbörja bekämpningen av dessa ogräs i spannmål med t.ex. Ariane S. Numera finns emellertid bekämpningsmedel som fungerar i kumminodling mot balders- brå och tistel. Däremot rekommenderas inte Ally Class, Mustang Forte, CDQ och Lancelot föregåen- de år, eftersom dessa kan försvåra kumminets groning.

Mineral- och lerjordar passar bäst för kummin. Mulljordar är inte lika bra eftersom ogräsförekomsten är större och då markverkande bekämpningsmedel fungerar sämre på marker med högre mullhalt. Även övervintringen kan vara sämre på mulljordar.

Den bästa förfrukten är spannmål. Med rybs eller raps som förfrukt ökar risken för angrepp av bomullsmögel. Timotej, klöver och övriga gräs kan fungera före kummin men då krävs en lyckad glyfosatbehandling. Oberoende av förfrukt rekommenderas en glyfosatbehandling före insådd av kummin.