17. Skadedjur i kummin (kumminmalen) | Caraway Finland Skip to main content

17. Skadedjur i kummin (kumminmalen)

Den största skadegöraren i kummin är kumminmalen (Depressaria daucella). En utebliven bekämpning innebär troligtvis en utebliven kumminskörd! Den ska bekämpas varje skördeår men inte under insåningsåret. Egentligen bekämpas kumminmalens larv. Den uppstår när äggen har kläckts och den kryper fram för att börja äta blomknoppar och blommor. Det sker när värmesumman har överstigit 200 grader (förr 130 grader) och brukar vanligtvis uppnås i juni. Då brukar även de första kum- minblommorna framträda. Värmesumman kan man kontrollera genom att skicka ett textmeddelande till nummer 16161 (Meterologiska institutet) och skriva Lämpösumma mellanslag ortens namn. Svaret kommer omedelbart.

Kuva
Kumminlarv

En kumminlarv.

Kontroll av kumminmalens larver i fält.

Bekämpningen kan man göra två gånger. Den andra besprutningen görs en vecka efter den första. Eftersom pyretroiderna enbart dödar larverna bör man inte ha för bråttom med första besprutningen. Låt äggen kläckas och larverna krypa fram först! Eftersom pyretroiderna enbart har kontaktverkan, förbättras effekten genom att tillsätta fästmedel.

Det biologiska preparatet Turex har enbart magverkan mot larverna. De måste äta av de behandlade växtdelarna för att kunna bekämpas. Preparatet har bäst effekt mot små larver. Turex kan användas under blomningen utan risk för pollinerande insekter och bekämpningsmedelsrester i skörden.