Varför odla kummin? | Caraway Finland Skip to main content

Varför odla kummin?

Det finns många fördelar med att odla kummin. Budskapet till odlarna lyder: Ta med kummin i växtföljden! Växten passar utmärkt som mellangröda för spannmål eller andra grödor. Spannmålsskörden har påvisats öka då den cirkulerat med kummin i växtföljd. Kummin är en av Finlands fåtaliga växter som kan uppvisa samma skördepotential som övriga grödor i Europa. Det är inte svårt att odla kummin. Men det kräver större omsorg än t.ex. spannmålsodling. Det finns förutsättningar för en lyckad kumminodling om man följer våra odlingsrekommendationer.

Fördelen med att man sätter in kummin i växtföljden på den egna gården är:

 1. Att samma maskiner som för spannmålsodling kan användas.
 2. Jämnar ut arbetstoppar (kummin sås efter spannmål men tröskas tidigare).
 3. Mångårig växt =mindre arbetstimmar och lägre maskinkostnad.
 4. Kräver mindre mindre utrymme (volymer).
 5. Bra förfruktsvärde (passar utmärkt i växtföljden med t.ex. spannmål).

Kumminets egenskaper som förväxt är förträffliga eftersom den:

 1. Luckrar upp jorden tack vare dess djupa pålrot.
 2. Förebygger markpackning.
 3. Ger kvävetillskott tack vare luckringen.
 4. Förbättrar humusbalansen tack vare stor växtmassa (roten främst).
 5. Bryter andra växters sjukdomskedja.
 6. Gynnar mikroblivet i marken.