Aktuellt | Caraway Finland Skip to main content

Aktuellt

11.06.2021

Välkommen att bekanta dig med omfattande kvävegödslingsförsök i skördeårets kummin!

03.06.2021

Allmänt om kumminmalen

31.05.2021

En del som har kummin som ska tröskas i år, har redan bekämpat kvickroten medan den ännu väntar på bekämpning på andra ställen.

21.05.2021

Förorsakar det regniga vädret störningar i odlingsplanerna? I så fall kan kummin vara ett alternativ eftersom det kan ännu sås, till och med ända till midsommaren.

05.05.2021

Ifjol såddes kummin som ogödslats och med fyra olika gödslingsalternativ: Yara Mila Y5, Finferti NPK, NK-gödsel och mycket bor med GreenCare Pro Extra spårämnesblandning.

09.04.2021

Leveranserna av kumminutsäde har inletts! I år använder vi oss av kuljetusliike Prosis tjänster. Prosi levererar utsädet direkt till gården och ringer innan leveransen kommer.

31.03.2021

Det har varit så här långt en för kummin gynnsam vinter och dessutom lär inte tjälen vara djup alls. Det finns därför fina förutsättningar för en bra övervintring för kummin som ska skördas i år.

04.03.2021

Eftersom årets lokala kumminkurser inte kunde hållas pga corona-pandemin har vi i stället spelat in dem på video.

25.02.2021

Koriander uppmärksammades i en artikel i senaste numret av Käytännön Maamies. I artikeln beskrivs Caraway Finlands tankar kring förädlingen och odlingen.

22.02.2021

Utsädet är sorterat och analyserat och klart för att beställas! Utsädesrekommendationerna baserar sig på grobarheten och tusenkornsvikten. I år ger vi två rekommendationer, 400 plantor/ ha eller 450 plantor/ha.

16.02.2021

Kummin hörde tillsammans med rybs, raps, bondböna och ärter till de mest lönsamma odlingsväxterna 2020. Det visar Pro Agrias sammanställning som har gjorts med uppgifter från deras skiftesdataregister som grund.

22.01.2021

Som vi tidigare har nämnt har kumminmängderna i världen minskat vilket har gjort att kumminpriset har höjts. Utifrån vår synvinkel kommer den trenden att fortsätta.