Gödseln har blivit dyr -> fördel kummin! | Caraway Finland Skip to main content

Gödseln har blivit dyr -> fördel kummin!

Gödseln har blivit betydligt dyrare jämfört med ett år tillbaka. Det är främst naturgasen som har ökat pris. Naturgas används för att framställa kväve men även övriga komponenter i gödseln såsom råfosfat och kalium har blivit dyrare.

Kummin behöver inte lika mycket gödsel som t.ex. spannmål. Under insåningsåret behövs mest fosfor och kalium och bara lite kväve. Beroende på markkarteringen behöver kummin näringsmässigt: Fosfor 15-20 kg/ha, kalium 50-70 kg/ha och kväve 30-50 kg/ha. En passlig gödselgiva brukar vara ca 250 kg/ha.

Ifall man har tillgång till stallgödsel, kan man spara pengar. Stallgödsel kan med fördel användas i synnerhet under insåningsåret. Det går bra att mylla ner stallgödsel i samband med att kummin anläggs.

I takt med att det investeras allt mera i biogas-anläggningar uppstår nya organiska gödselprodukter genom rötning. Även sådana produkter kan bra användas när kummin ska gödslas. Begär gärna en näringsanalys av tillverkaren så får man reda på näringsinnehållet och den rekommenderade användningsmängden.

Det är mest sannolikt att det räcker med enbart kväve när kummin ska gödslas under skördeåren. Såtillvida inte markkarteringen visar annat. Den högsta tillåtna mängden kväve som kan ges till kummin under skördeåren är enligt miljöersättningen:

Mullfattiga och mullhaltiga jordar:          90 kg/ha
Mullrika jordar:                                        80 kg/ha
Mycket mullrika jordar:                           70 kg/ha
Organogena jordar:                                  50 kg/ha

Vi skriver gärna kumminkontrakt för 2022! För alla etablerade odlare har ”odlarnätet” öppnats på hemsidan www.carawayfinland.fi, där man kan logga in med sitt telefonnummer och fylla i kontraktet.

Nya odlare kan ta kontakt med Caraway Finland genom att ringa 06-2243660 eller beställa ett kontrakt på denna länk:  www.carawayfinland.fi/sv/kontrakt.

Kuva
Gödselkorn

Gödseln har blivit mycket dyrare.