Koriander efterfrågas! | Caraway Finland Skip to main content

Koriander efterfrågas!

Ukraina och Ryssland har hittills försett den europeiska marknaden med koriander men i och med kriget och tillhörande sanktioner, har marknaden börjat söka efter koriander även från andra områden.

Därför söker Caraway Finland korianderodlare, både inom den konventionella och ekologiska sidan. Vi kan erbjuda ett betydligt högre korianderpris än tidigare. För konventionellt odlat koriander erbjuder vi 80 c/kg efter sortering (tidigare 40 c/kg). För ekologiskt odlat koriander betalas 1,50 €/kg efter sortering (tidigare 1,00 €/kg).

Odlingen baserar sig på kontrakt. Utsäde kan köpas från Caraway Finland, pris 3 €/kg. Samtliga priser är moms 0. Utsädesbehovet är ca 20 kg/ha. Skördat koriander levereras till Caraway Finlands mottagning i Närpes antingen i storsäckar eller i lösvikt. Odlaren behöver inte sortera den skördade skörden själv, utan sorteringen sker vid Caraway Finland. I sorteringsavgift uppbärs 7 c/kg.

Kort om koriander:

1.Koriander är en ettårig kryddväxt.

2. Trivs bäst i mineral och lerjordar, gärna med pH-talet i skick.

3. Koriander kräver lång växttid och behöver sås så tidigt som möjligt, senast kring morsdag.

4. Koriander ska gödslas sparsamt, eventuellt inte alls! I synnerhet kväve försenar mognaden och rekommenderas inte.

5. I konventionell odling kan ogräsen bekämpas med Fenix och Stomp.

6. Skadedjur och sjukdomar förekommer enligt uppgift inte i koriander.

7. Det behövs inga specialmaskiner. Samma maskiner som används inom spannmålsodlingen kan användas. Koriander kan torkas i både varmlufts- och kalluftstork.

8. Vanligen avkastar koriander ca 500 kg/ha men uppemot 1.500 kg/ha har kunnat skördas i Finland.

9. I hektarstöd betalas 610 €/ha för koriander. Stödet är detsamma i hela Finland.

Låter det intressant? Ta i så fall kontakt med Caraway Finland så berättar vi mera. Ring till 06-2243660 eller skriv till info [at] carawayfinland.fi ().

Kuva
Sjögård-16

Blommande koriander i augusti.