News | Caraway Finland Skip to main content

Aktuellt

12.11.2021

Gödseln har blivit betydligt dyrare jämfört med ett år tillbaka. Det är främst naturgasen som har ökat pris.

26.10.2021

Även Webb-sajten Farmit beskriver kumminåret 2021.

07.10.2021

Nu kan man skriva kumminkontrakt för 2022!

01.10.2021

Vi kommer att medverka vid Kone Agria-mässan i Tammerfors 14-16.10.2021. Mässan är öppen torsdag kl. 9-19, fredag kl. 9-17 och lördag kl. 9-16.

24.09.2021

Man har utlovat varmt väder till veckoslutet. Då passar det utmärkt att bespruta Matrigon eftersom temperaturen är en viktig faktor för att lyckas med Matrigon. Därför rekommenderas att besprutningen görs på förmiddagen/dagen när det är minst 12 grader varmt.

17.09.2021

I det senaste numret av Farmi (nr 4/2021) fanns 2 artiklar som handlade om kummin och årets fina kumminskörd. Som bäst fick man medelskördar som överskred 2.000 kg/ha.

04.08.2021

I förra veckan tröskades kummin för fullt i södra Finland. I Österbotten har inte tröskningen börjat ännu men denna vecka förväntas den komma i gång.

28.07.2021

Kummintröskningen har inletts i södra Finland medan man i övriga Finland ännu väntar på att kummin ska mogna färdigt. Växtligheten har sett lovande ut ända från våren och har förhoppningsvis även klarat torkan under månaderna juni och juli.

23.06.2021

I år har tendensen för skorpbildning varit större än normalt då kummin har etablerats. Det beror på de periodvis häftiga regnskurarna som efteråt har övergått i värme och starkt solsken.

21.06.2021

Det största hindret för att lyckas med kummin är förekomsten av ogräs. Det är under insåningsåret som ogräsen ska bekämpas.

21.06.2021

De första larverna kunde upptäckas i Närpes senaste tisdag. Trots att värmesumman har överskridit 300 grader på de flesta ställen, hittas fortfarande enbart enstaka exemplar.

11.06.2021

Välkommen att bekanta dig med omfattande kvävegödslingsförsök i skördeårets kummin!