Kumminkontrakt 2022 | Caraway Finland Skip to main content

Kumminkontrakt 2022

Nu kan man skriva kumminkontrakt för 2022! För alla etablerade odlare har ”odlarnätet” öppnats på hemsidan www.carawayfinland.fi, där man kan logga in med sitt telefonnummer och fylla i kontraktet.

Nya odlare kan ta kontakt med Caraway Finland genom att ringa 06-2243660 eller beställa ett kontrakt på denna länk:  www.carawayfinland.fi/sv/kontrakt.

Vem som helst som är intresserad, kan bli kumminodlare för Caraway Finland. Det ställs inga krav på odlingsarealens storlek, men det är ganska vanligt att man sår runt 10 ha.  Kummin trivs bäst på väl-kalkade skiften med dräneringen i skick. Det viktigaste man bör tänka på när man odlar kummin är att sköta om ogräsbekämpningen eftersom ogräsförekomsten är den mest begränsande faktorn för att lyckas. Det är under etableringsåret som man har bäst möjlighet att åtgärda ogräsen.

Fördelarna med att odla kummin är:
- säker avsättning, även mindre mängder köps.
- utmärkt inslag i gårdens växtföljd eftersom kummin har en uppluckrande effekt på
   markstrukturen, förhindrar packning, gynnar jordens mikrob-liv och humushalt.
- klimatvänlig: kummin är effektiv på att binda kol.
- kräver inte maskininvesteringar, jämnar ut arbetstoppar.

Kuva
Fältdag 2021

Det fanns all orsak att beundra hur fint kummin växte 2021!