Kummin minskar på marknaden | Caraway Finland Skip to main content

Kummin minskar på marknaden

Marknadsutsikterna för kummin förbättras och vi tror att det är läge att så kummin i år. Vi tror att priset kommer stiga avsevärt till hösten 2022 och 2023.

Varför då?

1. P.g.a kriget i Ukraina kommer det att anläggas mindre kummin i år i Östeuropa. Det är i Östeuropa och Finland som största delen av världens kummin odlas. Odlingen i dessa regioner har således stor betydelse för världsmarknaden.

2. Kumminmarknaden är sedan ett år tillbaka i balans. Det betyder att ett mindre utbud av kummin genast inverkar höjande på priset!

3. Vi ser att takten att skriva kumminkontrakt är försiktig. Håller den försiktiga takten i sig blir den insådda arealen liten i år. Kumminarealen som ska tröskas 2022 är inte heller särskilt stor.

Annat som talar för kummin?

1. De höga gödselpriserna torde vara till kumminets fördel eftersom kummin klarar sig med mindre gödselgivor.

2. Det är inte dyrt att så kummin. Utsädeskostnaden per hektar har kommit ner eftersom storleken på fröna är mindre och följaktligen behövs en mindre kilomängd per hektar.

3. Kumminutsäde finns och tar inte slut. Det räcker till alla som vill så.

Varför tveka? Gör slag i saken och ta kontakt med Caraway Finland så berättar vi mera. Ring  till 06-2243660 eller skriv till info [at] carawayfinland.fi

Kuva
Såmaskin-21

Våren närmar sig!