Caraway Finland fördjupar sitt samarbete med Trans Farm | Caraway Finland Skip to main content

Caraway Finland fördjupar sitt samarbete med Trans Farm

Caraway Finland och Trans Farm kommer att fördjupa sitt samarbete kring mottagning och sortering av kummin. Detta är en naturlig följd av samarbetet kring försäljning och export av kummin via det gemensamma försäljningsföretaget Nordic Caraway.

Samarbetets mål är att upprätthålla en god prisnivå åt odlarna och förbättra konkurrenskraften i den hårdnande internationella handeln, där frakternas andel av produktionskostnaderna har stigit märkbart.

Den nya samarbetsformen minskar på fraktkostnaderna och kolavtrycket, när kumminpartier kan styras till det närmaste packeriet för sortering. På samma gång får vi möjlighet att optimera produktionskapaciteten och jämna ut mottagningstoppar.

Samarbetet inom sorteringen påverkar också slutprodukternas kvalitet när kvalitetskriterierna är likadana. Valet av rätt produktparti till kunden underlättas också när kvalitetskriterierna är likadana.

Likadana kvalitetskriterier kräver också likartad grund för avräkningen som kommer att genomföras för utbetalningen av 2023 års skörd.

Samarbetet kring sortering och förpackning ändrar inte på samarbetet med kontraktsodlarna. Företagens rådgivning, information och kommunikation fortsätter som förr och likviden utbetalas av det företag som odlaren slutit kontrakt med. Odlaren påverkas inte heller i praktiken om ett kumminparti styrs över från Närpes till Riihimäki eller tvärtom.