Kumminmalen 2023 | Caraway Finland Skip to main content

Kumminmalen 2023

Vanligvis utförs kumminmalens bekämpning under början av juni när man hittat larver i växtligheten. Många odlare från flera olika landskap har meddelat oss och på samma gång bekräftat våra iakttagelser om att inga eller få larver har hittats i år.

Om inga larver har hittats ännu betyder det inte att faran är över! Av erfarenhet vet vi att ännu under Midsommarveckan skall bestånden granskas eftersom sent kläckta larver också kan orsaka stora skador.

För bekämpning före blomning lämpar sig preparaten Hallmark Zeon och Karate Zeon-tekniikka. Före blomning, under blomning och i ekologisk produktion lämpar sig preparatet Turex 50 WP.

På många platser är kumminbestånden låga och bekämpning av kvickrot är möjlig ännu före kumminets blomning med bl.a. preparaten Targa Super 5 SC eller Pilot. Kom ihåg att karenstiden är 56 dygn!

Kuva
Blommande kummin lockar till sig insekter.

Blommande kummin lockar till sig insekter och blommans ståndare sticker ut. Kolla in blomman nedanför stinksländan.