10. Rikkojen torjunta kylvövuonna | Caraway Finland Skip to main content

10. Rikkojen torjunta kylvövuonna

Kylvövuonna luodaan pohja onnistuneelle rikkakasvien torjunnalle. Paras tulos rikkakasvien torjun- nassa saadaan käyttämällä sekä lehti- että maavaikutteisia torjunta-aineita. Koska kumina itää hi- taasti, jopa 3 viikkoa, varsinkin maavaikutteiset aineet ovat tärkeitä. Näiden teho on parempi jos ruiskutus voidaan suorittaa kostealle maalle. Maavaikutteiset torjunta-aineet ovat teholtaan huonompia multaisissa maissa.

Suositeltavaa on, että ruiskutus suoritetaan vähintään kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran noin 10 päivää kylvön jälkeen ennen taimettumista. On tärkeää, että kumina ei ole ehtinyt muodostaa tainta (ennen sirkkalehtivaihetta= 2 sileää lehteä), koska nuori kuminantaimi sietää huonosti ruiskutusta.

Toinen ruiskutuskerta suoritetaan, kun kumina on 2-lehtiasteella muodostanut yhden tai kaksi lehteä (sirkkalehtien lisäksi). Kemiallisen ruiskutuksen lisänä kumina voidaan vielä kesänaikana niit- tää koneella. Kumina kestää useita niittoja yhden kesän/syksyn aikana.

Kuva
Ogräsbekämpning

Esimerkki onnistuneesta rikkakasvien torjunnasta kuminanviljelyssä.