Varför odla koriander? | Caraway Finland Skip to main content

Varför odla koriander?

Det finns många fördelar med att odla koriander. Växten passar utmärkt som avbrottsgröda för ensidig spannmålsväxtföljd där försommartorka är ett problem. Dessutom ger koriander dålig avkastning på gödsling, så du kan minska på gårdens gödselberoende. Det är inte svårt att odla koriander och det finns förutsättningar för en lönsam korianderodling om du följer våra odlingsrekommendationer. 

Odling av koriander har mycket likheter med odling av kummin.

Fördelen med att ha koriander i växtföljden på den egna gården är:

  1. Lönsam gröda med små insatser.
  2. Samma maskiner som för spannmålsodling kan användas.
  3. Jämnar ut arbetstoppar då koriander kan sås sen höst eller tidig vår och tröskas sent.
  4. Sparsamt kvävegödslingsbehov minskar också på kalkningsbehovet.
  5. Passar utmärkt för sådd tillsammans med kummin.

Korianderns egenskaper som förfrukt är förträffliga eftersom den:

  1. Luckrar upp jorden tack vare sin djupa pålrot.
  2. Utnyttjar åkermarkens näringsreserver.
  3. Lättbearbetning räcker för att bruka in de sköra växtresterna.
  4. Upprätthåller åkermarkens humusbalans tack vare stor rotmassa.
  5. Minskar stråsädens sjukdomstryck.