fbpx Ogräsbekämpningen i ny insådd kummin. | Caraway Finland Skip to main content

Ogräsbekämpningen i ny insådd kummin.

Det största hindret för att lyckas med kummin är förekomsten av ogräs. Det är under insåningsåret som ogräsen ska bekämpas. Möjligheterna att utföra bekämpning under skördeåren är mycket begränsade eftersom förekomsten av effektiva bekämpningsmedel är fåtaliga.

Kummin växer mycket långsamt under insåningsåret, det växer knappt nånting under juni och juli och konkurrerar därför dåligt med ogräsen. Därför måste man hjälpa kummin på traven genom att bespruta fröogräsen.

Redan ca 10 dagar efter sådd bör den första besprutningen utföras, innan kummin har kommit upp till ytan. Då använder vi blandningar som är häften markverkande och hälften bladverkande. Vi eftersträvar mest den markverkande effekten eftersom man på det viset får ett skydd en tid framåt. Dessutom tar den bladverkande effekten hand om de ogräs som efter 10 dagar har hunnit bildas. De ogräsen är då mycket små, nagel stora, och är därför ganska lättbekämpade. Den markverkande effekten förbättras i fuktig jord, men är istället sämre i marker med högre mullhalt.

Första besprutningen. Exempel på bekämpning och mängd:
Alternativ: Fenix 0,75-1,0 l/ha + Goltix 1,0-1,5 kg/ha/Target 1,0-1,5 l/ha. Inget fästmedel.
Alternativ: Fenix 0,75-1,0 l/ha + Senkor SC 0,1-0,2 l/ha. Inget fästmedel.
Alternativ: Fenix 0,5-1,0 l/ha + Senkor SC 0,1l/ha + Stomp 2l/ha. Inget fästmedel.

Men för att få ett riktigt bra resultat rekommenderas ännu en ogräsbekämpning. Den utförs när kumminplantan har fått 1 eller 2 örtblad (taggigt blad). Den tidpunkten infaller ca en månad efter den första bekämpningen.

Viktigt är att ingen bekämpning görs när kummin befinner sig i hjärtbladsstadiet (2 smala släta blad), eftersom kummin är svagt just då. Det första alternativet rekommenderas av nedanstående alternativ, eftersom tillgången till Lentagran gör trippelblandningen mycket effektiv.

Andra besprutningen. Exempel på bekämpning och mängd:
Alternativ: Fenix 0,3 l/ha + Goltix 0,7 kg/ha/ Target 0,7 l/ha + Lentagran 0,3 kg/ha. Inget fästmedel.
Alternativ: Fenix 0,5 l/ha + Goltix 1,0-1,5 kg/ha/ Target 1,0-1,5 l/ha. Inget fästmedel.
Alternativ: Fenix 1 l/ha + Stomp 2 l/ha. Inget fästmedel.

Bild
Första besprutningen

Resultatet av den första besprutningen blir bättre i fuktig jord.

Bild
Hjärblad

Kummin i hjärtbladsstadiet. Besprutning bör undvikas.