fbpx KUMMINTRÖSKNINGEN HAR BÖRJAT! | Caraway Finland Skip to main content

KUMMINTRÖSKNINGEN HAR BÖRJAT!

Kummintröskningen har startat, åtminstone i södra Finland. I Borgå-området tröskades kummin redan för drygt en vecka sedan men i Österbotten har bara någon börjat. I måndags 10.8 levererades det första kummin-partiet till Caraway Finland. Det hade tröskats i Kimito.
Årets växtlighet har tyvärr inte sett lika bra ut som ifjol. Det verkar som om förekomsten av ”tomma frön” är mera vanligt i år. Men så har också vädret varit speciellt. Troligen har den extremt höga temperaturen i juni inverkat negativt på fröbildningen.

Kummin brukar mogna ojämnt och så verkar det vara också i år. Det gör det svårare att veta när man ska börja på. Kummin ska givetvis tröskas när det har mognat och fått sin bruna färg. Men ibland kan man inte vänta tills det sista fröet har bytt färg, man hamnar att kompromissa. Att tröska fastän fröna är gröna är kvalitetsmässigt ingen nackdel men torkningen tar förstås längre tid och kostnaderna ökar. Ibland brukar stickor/svansar sitta fast i fröna när man tröskar. Ofta brukar de lossna bättre om man kan tröska senare.

Ibland förekommer det i växtligheten mycket baldersbrå, tistel eller kvickrot. Vid kumminpackeriet är det enbart kvickrotsfrön, om det förekommer i stora mängder, som kan vara svårt att sortera bort. För odlaren förorsakar istället baldersbrå mera problem. Om baldersbrå förekommer i stora mängder, kan det löna sig att låta det vara otröskat. Den kan p.g.a sin seghet orsaka problem i tröskan genom att den tvinnar runt inmatningsskruven och haspeln.

Fukthaltsgränsen är 11 % men för att vara på den säkra sidan, rekommenderar vi att man siktar på 10 %. Det är kvalitetsmässigt ingen nackdel ifall fukthalten blir så låg som 7-8 %. Kom ihåg att kyla ordentligt efteråt så att inte fukten slår tillbaka, i synnerhet om det är sommarvarmt ute.

Igår skickade vi ut ett meddelande om leveransveckorna till kontraktsodlarna.

Bild
P8060020

”Tyhjiä päitä” löytyy kuminassa enemmän tänä vuonna.