Det ljusnar vid kumminhorisonten! | Caraway Finland Skip to main content

Det ljusnar vid kumminhorisonten!

Som vi tidigare har nämnt har kumminmängderna i världen minskat vilket har gjort att kumminpriset har höjts. Utifrån vår synvinkel kommer den trenden att fortsätta.

Såsom det nu ser ut kommer mindre arealer med kummin att sås i Finland och i de baltiska länderna i år. Det innebär en mindre mängd kummin i världen 2022. En mindre volym brukar normalt leda till höjda priser.

Till er som fortfarande inte har odlingsplanerna för 2021 fastslagna, föreslår vi att ta med kummin i odlingen. Förutom de goda prisutsikterna har kummin även andra fördelar:

  • Säker avsättning: vi köper alltid även fast mängderna är mycket små.
  • Utmärkt inslag i gårdens växtföljd eftersom kummin har en uppluckrande effekt på markstrukturen, förhindrar packning, gynnar jordens mikrob-liv och humushalt.
  • Klimatvänlig: kummin är effektiv på att binda kol.
  • Kräver inte maskininvesteringar, jämnar ut arbetstoppar.

Fyll i kumminkontraktet för 2021, ifall du ännu inte gjort det. Enklast kan det göras via odlarnätet på vår hemsida www.carawayfinland.fi . Men om du hellre vill fylla i kontraktet i pappersformat; hör av dig så skickar vi det på posten!

Enligt vår kristallkula är 2021 året då kummin borde etableras!

Kuva
Enqvist6

Etableringen av kummin lyckades bra ifjol! Fotograferat 16.10.2020