Caraway Finland tiivistää yhteistyötä Trans Farmin kanssa | Caraway Finland Skip to main content

Caraway Finland tiivistää yhteistyötä Trans Farmin kanssa

Caraway Finland ja Trans Farm, yhdistävät voimansa kuminan vastaanotossa ja lajittelussa. Tämä on luonteva jatkumo liiketoiminnassa koska yritykset ovat jo pitkään toimittaneet kuminan maailmalle yhteisen myyntiyhtiön Nordic Caraway kautta.

Yhteistyön tavoitteena on ylläpitää hyvää tilityskykyä viljelijöille ja parantaa kilpailukykyä kiristyvässä kansainvälisessä kaupassa, missä kuljetusten osuus tuotteen tuotantokustannuksissa on noussut merkittävästi.

Uusi yhteistyömalli vähentää rahtikustannuksia ja pienentää kuljetuksen hiilijalanjälkeä, kun tuotetut kuminaerät voidaan ohjata lajitteluun lähimpään toimipisteeseen. Samalla päästään optimoimaan tehtaiden toimintakapasiteettia tasaamalla toimitusaikojen ruuhkahuippuja.

Yhteistyö tuotannossa vaikuttaa myös myytävän kuminan laatuun, kun tuotantosopimusten ehdot yhdenmukaistuvat. Myytävien erien valinta helpottuu, kun laatukriteerit ovat samat.

Laadun yhdenmukaisuus vaatii myös yhdenmukaisen hinnoittelun, joka toteutuu yhteistyön myötä vuonna 2023 korjatun kuminasadon tilityksissä.

Sopimustuotantotiloilla viljelyttäjien yhteistyö ei muuta tuttuja toimintatapoja. Yritysten neuvonta, viestintä ja tiedotus säilyy entisellään ja tilityksen maksaa se yritys, jonka kanssa sopimus on tehty. Käytännön järjestelyihin tilalla ei vaikuta myöskään se, että tuotettu kuminaerä voidaan ohjata Närpiön sijasta lajiteltavaksi Riihimäelle tai päinvastoin.