fbpx Avsluta eller lämna kvar? | Caraway Finland Skip to main content

Avsluta eller lämna kvar?

Årets kumminskörd blev inte den bästa möjliga. De bästa skördarna har i år gett 1.500 kg/ha men ofta har de rört sig kring 500–1000 kg/ha. Eller så har det misslyckats helt. Men så har inte omständigheterna varit de bästa möjliga i år. Det började med en misslyckad övervintring på många orter. Den milda vintern gjorda att kumminroten lyftes upp med påföljd att rottrådarna slets av. Det innebar ett glesare kumminbestånd och ogräsen slapp lättare fram.

Inte heller juni månads värmebölja och torka var bra. Sannolikt påverkade de fröbildningen så att vi fick många tomma frön och lägre skördemängder som följd.

Glädjande är det emellertid att på de flesta ställen, där kummin har tröskats, kommer många nya kumminplantor upp. Om det inte har förekommit hemskt stora mängder ogräs och om man bedömer att det nya kumminbeståndet är tillräckligt tätt, rekommenderar vi att man tar sikte på att ta en skörd även nästa år. Det kan löna sig eftersom kumminmarknaden kommer allt mer i balans och vi bedömer att kumminpriset stiger.

Förekommer det baldersbrå eller tistel i kumminbeståndet, kan de bekämpas med Matrigon. Det är då viktigt att komma ihåg att det bör vara minst 15 grader varmt när bekämpningen utförs. Och att kummin har minst 7 blad och har växt färdigt. Detta eftersom kummin stannar i tillväxt under 2 veckors tid efter behandlingen och därefter är växtperioden sannolikt förbi.

Bild
Wägar

Det kommer många nya kumminplantor i år.