fbpx Vad har vi på gång på provrutorna? | Caraway Finland Skip to main content

Vad har vi på gång på provrutorna?

Ifjol såddes kummin som ogödslats och med fyra olika gödslingsalternativ: Yara Mila Y5, Finferti NPK, NK-gödsel och mycket bor med GreenCare Pro Extra spårämnesblandning. Ingen visuell skillnad ifjol på hösten förutom att de ogödslade rutorna var en aning ljusare i färg.

I vår har vi delat varje ruta i två delar där ena halvan gödslas med Yara Bela Finlandssalpeter och den andra med Finferti NK. Varje halva har dessutom delats upp i tre delrutor för att få till stånd kvävetrappor med 40, 80 och 120 kg N/ha. Dessutom har vi fyra 0-rutor som ifjol gödslades med Yara Mila Y5.

Från att ha haft 20 rutor ifjol (3x29 meter) har vi nu delat upp dem i sex rutor så vi har 120 rutor + de fyra nollrutorna (1,5x8 meter).

Bild
Kumminrutor

Bilden togs 4.5-21.