Skördetider! | Caraway Finland Skip to main content

Skördetider!

Kummintröskningen har inletts i södra Finland medan man i övriga Finland ännu väntar på att kummin ska mogna färdigt. Växtligheten har sett lovande ut ända från våren och har förhoppningsvis även klarat torkan under månaderna juni och juli.

Det är viktigt att kummin har tillräcklig tillgång på vatten under våren och försommaren eftersom det är under den tiden som skördemängden bestäms.

Även temperaturen inverkar, det bör inte vara varken för varmt eller kallt när kummin växer till. Eftersom kumminrötterna är djupgående kan kummin periodvis klara sig med en liten mängd vatten.

Det kan vara svårt att avgöra när den rätta tidpunkten för tröskning infaller. Utgångspunkten bör ändå vara att fröna har hunnit mogna (blivit bruna), även om det kanske inte lönar sig att vänta tills de sista grönfärgade fröna har ändrat färg.

Fukthalten under tröskning brukar normalt vara 15-25 %. För mottagningens skull bör ändå kummin torkas ner till minst 11 %.

Läs mera om tröskning här
och torkning här.

Kuva
Kummin 2021

Kummin mognar!

Kuva
Tröska 2020

Kummintröskning 2020