fbpx Kumminförsöken fortsätter | Caraway Finland Skip to main content

Kumminförsöken fortsätter

Caraway Finland har i drygt 10 års tid samarbetat med Berner kring försöksodlingar med kummin. Försöken har fortsatt i år med både försöksrutor som har tröskats och sådana som har såtts in.

Avsikten med försöken är att ta reda på vad kummin behöver i näringsväg. Frågan hur mycket och med vad kummin ska gödslas är fortfarande oklart. Ibland reagerar kummin positivt på en stor gödselgiva medan kummin ett annat år kan ge lika stor skörd på minimal gödselgiva. Hur stora ska kväve-, fosfor- och kaliumgivorna vara? Ska man ge spårämnen eller inte och i så fall vilka?

Förhoppningsvis ska dessa försöksrutor ge oss mera kunskap över hur kummin fungerar.

Bild
P8200004

Årets försöksrutor i Närpes tröskades 20.8

Bild
Provrutor4

Årets nyinsådda rutor har fått en god start.