fbpx HÖG TID ATT SÅ KUMMIN | Caraway Finland Skip to main content

HÖG TID ATT SÅ KUMMIN

Många har redan sått in årets kummin medan andra håller på som bäst. Kummin kan sås både under maj och juni månad t.o.m. ända till midsommar.  Men om man har för avsikt att göra en bekämpning med Matrigon på hösten, rekommenderas att kummin sås senast i början av juni.

De senaste dagarnas varma väder har gjort att kummin har kommit i gång och gro förhållandevis snabbt. Var därför uppmärksam med den första besprutningen, så att den hinner göras före kummin hinner bilda planta. Detta eftersom den första besprutningen bör utföras före plantbildningen.

I första besprutningen kan användas:

Fenix 0,75–1 l/ha + Goltix/Target 1–1,5 kg/ha eller
Fenix 0,75–1 l/ha + Senkor SC 0,1 l/ha.

Om man vill, kan Glyfosat 1–1,5 l/ha tillsatts i ovannämnda blandningar.