fbpx Generationsskifte vid Caraway Finland | Caraway Finland Skip to main content

Generationsskifte vid Caraway Finland

Den 23.10.2020 gjordes generationsskifte vid Caraway Finland Ab och syskonen Frida-Maria och Mark Engelholm blev nya ägare av Caraway Finland Ab. Karin och Torbjörn fortsätter att jobba i firman, Karin med produktionen och Torbjörn som styrelseordförande.

Mark Engelholm blir ny VD och Frida-Maria blir kvalitets- och ekonomiansvarig för bolaget.

-Vi har alltid, på sätt eller annat, varit involverade i familjeföretaget under de senaste åren så det känns ganska naturligt att ta över, säger Frida-Maria och Mark.

-Vi har redan under ett flertal år planerat den här generationsväxlingen, säger Karin och Torbjörn Engelholm.

-det viktigaste är att kummin är en tillräckligt intressant gröda för odlarna att odla, säger alla samstämmigt, för finns det inte intresse ute på fältet, får vi heller ingen råvara att arbeta med.

-det förtroendet hoppas jag att odlarna fortsätter att ge oss, säger Mark Engelholm.

Bild
Generationsväxling 2020

Torbjörn Engelholm ger över till barnen Frida-Maria och Mark.