fbpx Fältdag 2020 | Caraway Finland Skip to main content

Fältdag 2020

Välkommen på fältdag till Närpes!

Tidpunkt: Tisdag 15.9.2020 kl. 13 (samma program på finska kl.10)

Plats: Närpesvägen 200, 64230 NÄRPES (mittemot Lidl, Tegelbruksvägen 2)

Program:

– genomgång av försöksrutorna. Vad har vi tänkt i år?
– svårigheterna med ogräshantering i samgrödor.
– kom och se på effekten av bekämpning mot kumminmal!
– genomgång av försöksrutor med varierande etableringsgödsling.
– provrutorna presenteras av Matias Rönnqvist från Viljelijän Avena Berner.
– aktuellt från packeriet, sakkunniga från Caraway Finland medverkar.

Servering med Corona-pandemin i beaktande!

Välkomna! (ingen förhandsanmälan behövs)

PS! Kumminpriset är på stigande!