fbpx 1:a pris i tävlingnen viljelymestari 2019 | Caraway Finland Skip to main content

1:a pris i tävlingnen viljelymestari 2019

Kumminodling är lönsamt- det bevisades genom 1:a plats i tävlingen Viljelymestari 2019

Bild
Farmit Niemi

Kumminodlingen är lönsam om den sköts omsorgsfullt. Det bevisades i tävlingen Viljelymestari 2019 som vanns av Mikko Niemi från Jurva.

Grundreglerna i tävlingen Viljelymestari, som ordnades av Sarka, var ganska klara eftersom den gällde enbart växter som var konventionellt odlade och som kunde skördas med skördetröska. Den ruta som gav bästa ekonomiska avkastning per hektar vann.

Tävlingen arrangerades av ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Viljelijän Avena Berner och Sarka-mässan. Vid årets Sarka- mässa i januari offentliggjordes resultaten och de bästa prisbelönades.

Enligt Mikko Niemi är grundförutsättningen för en vinnande skörd  precis densamma som i kumminodling i allmänhet.

-Först och främst en bra jordart, en ogräsbegränsande plöjning, noggrann sådd och ogräsbekämpning, passlig gödselgiva och en insektbekämpning (i praktiken kumminmalens larver) i rätt tid.

-Att övervintringen lyckas har mycket stor betydelse, men det hänger inte, av naturliga orsaker, helt och hållet på odlaren, tillägger han.

 

Toppskörd från hela skiftet

År 2018 såddes hela skiftet omfattande 27 ha inkl. tävlingsrutan på den platta åkerslätten som härstammar från gamla Jurvasjön i Niemenkylä, Jurva, Kurikka.

Ett vattendrag från Kivi- och Levälampis konstsjöar skär genom området. Konstsjöarna uppstod en gång i tiden för att tillgodose Metsä-Botnias vattenbehov i Kaskö.Vid regniga perioder avleds vattnet för fullt från dammarna, vilket gör att åkrarna lätt översvämmas. Om inte vattendraget fanns skulle det inte finnas just någon åker heller.

Ännu i mars 2019 låg ungefär 20 av 27 ha under spegelblank is. Många antog då liksom Niemi själv att det inte skulle bli till nånting.

-Men vartefter isen smälte, försvann också vattnet och kvar lämnade bara en tunn is och någon isbränna slapp inte till att uppstå. Vattnet försvann antagligen i sprickor som bildades i jorden då hösten före var så torr, förklarar Niemi.

Under sommaren växte kummin mycket bra och skördepotentialen började märkas. Niemi var mycket noggrann med att kontrollera förekomsten av kumminlarver. Han stannade till ett par gånger om dagen vid skiftet, hukade sig i växtligheten för att se om larverna möjligen kläcktes fram.

-Bekämpningen lyckades och skörden blev verkligen bra. Då en normal skörd ger 1.000 kg eller mindre, blev skörden från provrutan lite över 3.000 kg/ha, medelskörden för hela det 27 hektar stora skiftet blev 2.600 kg.

-Det var speciellt den stora skörden som gjorde det möjligt att vinna tävlingen, för det var dagens pris som låg till grund för beräkningen. Då hade priset hunnit sjunka från en euro till 70 cent per kilo. Visserligen var skillnaden i pris ännu större för spannmål, påpekar Niemi.

(Text: Farmit, översättning CF/Kjällberg)

Bild
Farmit Niemi

Ända sedan 2005 har Mikko Niemi odlat kummin 
på sin gård i Jurva eller från då kummin började 
odlas mera allmänt i Finland. Han är närpesfirmans 
Caraway Finlands kontraktsodlare.