25 kg Prochan 91 %, FI 1520-22001 SLUTSÅLD | Caraway Finland Skip to main content

25 kg Prochan 91 %, FI 1520-22001 SLUTSÅLD

Gintaras

Sortegenskaper:
Populär sort, drösar inte.

Rekommenderad utsädesmängd: 15,8 kg/ha (grobarhet 91%, tkv 3,187 g och 450 plantor/m2). Vid direktsådd öka utsädesmängden med åtminstone 20%.

Under de senaste åren har många gånger en större utsädesmängd (=mera plantor) visat sig ge en större andra skörd. På planttätheten inverkar också andra faktorer såsom övervintring, väderomständigheter, markstruktur, skadedjur m.m

Utsädet är förpackat i 25 kg:s säckar.