25 kg Rekord 88 %, FI 1520-23002 SLUTSÅLD! | Caraway Finland Skip to main content

25 kg Rekord 88 %, FI 1520-23002 SLUTSÅLD!

Gintaras

Sortegenskaper:
Samma egenskaper som Prochan, drösar inte och är den mest odlade sorten.

Rekommenderad utsädesmängd: 17,3 kg/ha (grobarhet 88%, tkv 3,392 g och 450 plantor/m2). Vid direktsådd öka utsädesmängden med åtminstone 20%.

Under de senaste åren har många gånger en större utsädesmängd (=mera plantor) visat sig ge en större andra skörd. På planttätheten inverkar också andra faktorer såsom övervintring, väderomständigheter, markstruktur, skadedjur m.m

Utsädet är förpackat i 25 kg:s säckar.