Gintaras 77 %, tkv 2,57 g | Caraway Finland Skip to main content

Gintaras 77 %, tkv 2,57 g

Gintaras
50,00 €

Pris: €/20 kg
2.50 €/kg

Sortegenskaper:
Något kortare växttid, bra skörd, drösar ytterst litet.

Rek.utsädesmängd: 15 kg/ha (450 plantor/ha). Vid direktsådd + 3 kg/ha.

Under de senaste åren har många gånger en större utsädesmängd (=mera plantor) visat sig ge en bättre andra skörd. Men på planttätheten inverkar också andra faktorer såsom övervintring, väderomständigheter, skifteskondition, insekter m.m

Utsädet är packat i 20 kg:s säckar.